De hele idee is om kinderen, jongeren en volwassen uit te nodigen lid te worden van een koor, waar ze minstens een keer per week gewerkt wordt. Zo leren ze bepaalde gewoontes aan en krijgen ze, beetje bij beetje, een echte muzikale identiteit. Dat gaat veel verder dan gewoon wat muziek maken. Het is de bedoeling dat ze zich die heel bijzondere beleving eigen maken, die structureert en doet openbloeien: zich musicus voelen.

Een dergelijk proces bevordert de solidariteit, hun oog voor anderen, kameraadschap, een verlangen dat het competitieve aspect overstijgt en geeft natuurlijk zelfvertrouwen. Ruimer gezien geeft het ieder ook een eigen plaats in de buurt (een koor is, net als een orkest, een ‘miniatuurstaat’ met rechten en plichten), om geleidelijk uit te groeien tot een actieve burger, met respect voor de ander, en zelfs interesse voor de ander, in een multiculturele context.

Vandaag Equinox bestaat voor 4 zeer verschillende publiek:

Het geplande repertoire bestaat uit een groot aantal verschillende talen en culturen.

Het omvat traditionele liederen uit verschillende landen, maar ook klassieke stukken die op de volksmuziek geïnspireerd zijn: bijvoorbeeld werken van Villa-Lobos, Bela Bartok, Lopes Graça, enz.

Dat bevordert de ontdekking van de andere doorheen diens cultuur, de klanken en de kenmerken van zijn taal. Maar dat maakt ook mogelijk om het eigen cultureel erfgoed te ontdekken, om te beseffen wat het waard is en er trots op te zijn.

Tastbare resultaten: hun mening?

De kinderen voelen zich gewaardeerd, want sommigen hebben werkelijk te kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. De toegenomen concentratie helpt hen ook op onderwijsvlak, met een soms ingewikkeld schoolparcours. De concerten zijn het bewijs van hun geleverde inspanning, tot grote vreugde van allen!

Monique Deschamps

Het muziekatelier is een magische plek! Dankzij een talentvolle musicus gebeurt er iets magisch voor die jongeren die voorbestemd zijn tot een moeilijke leefsituatie, door de zoektocht naar muzikale uitmuntendheid in groep en tegelijk een streven naar maatschappelijke integratie.

Marco Figueroa, klinisch psycholoog, diensthoofd van het psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen, adolescenten en jonge volwassenen van Chastre