Project Description

De Equinox Brussels koor bestaat uit kinderen van 6 tot 14 jaar, uit Brusselse achterstandswijken, meer bepaald van het opvangtehuis “Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette” en het Koninklijk Atheneum Victor Horta. Sinds 2015 wordt er ook gerepeteerd in lokalen van de Bozar.

Elke woensdag en vrijdag komen de kinderen van Equinox samen om te zingen, muziek te beoefenen, en te leren zich te concentreren en zich de discipline eigen te maken die voor het beoefenen van muziek onmisbaar is.

Het koor van Brussel

Het Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette, gelegen in hartje Brussel, werd in 1863 als « La Flèche » opgericht. Het tehuis vangt kinderen op tussen 0 en 14 jaar (18 jaar indien ze in de schoot van hun eigen gezin worden begeleid) waarvan de familie een moeilijke periode doormaakt. Er worden zowat 200 kinderen opgevangen in « La Flèche », hetzij geïntegreerd in kleine leefeenheden, hetzij door een begeleiding binnen het huisgezin. Vanuit deze warme en geruststellende omgeving gaan de kinderen naar school en worden ze begeleid bij hun huistaken en bij andere activiteiten.

Zie website

Het Athénée Royal
Victor Horta

Het « Athénée Royal Victor Horta » bevindt zich in het multi-culturele Sint-Gillis. In de school zijn 59 nationaliteiten vertegenwoordigd die les krijgen in « overgangsklassen » en in klassen waar leerlingen worden opgevangen die het Frans nog onvoldoende beheersen.

Zie website

Woensdag,
van 14u tot 16u

Bozar Lab,
Rue des Palais 10
1000 Bruxelles

Vrijdag,
van 16u30 tot 18u30

Maison d’enfants
Reine Marie-Henriette,
Rue de la Flèche 14,
1000 Bruxelles